תנאים והגבלות

 תנאים והגבלות 

 עדכון אחרון: 04/04/2023

אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו ("התנאים", "התנאים וההגבלות") בעיון לפני השימוש באתר INFO AI ("השירות") המופעל על ידי Smart Talk Agent LTD ("אנחנו", "אנחנו", או "שלנו" ).

 הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנים בהסכמתך לתנאים אלה ועמידתם בהם. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים המעוניינים לגשת לשירות או להשתמש בו.

 

על ידי גישה או שימוש בשירות, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מהתנאים, אין לך הרשאה לגשת לשירות.

 

מנויים

חלקים מסוימים של השירות מחויבים על בסיס מנוי ("מנויים"). תחויב מראש על בסיס חוזר ותקופתי ("מחזור חיובים"). מחזורי החיוב נקבעים על בסיס חודשי או שנתי, בהתאם לסוג תוכנית המנוי שתבחר בעת רכישת מנוי.

 

בסוף כל מחזור חיוב, המנוי שלך יתחדש אוטומטית באותם תנאים אלא אם תבטל אותו או Smart Talk Agent LTD תבטל אותו. אתה יכול לבטל את חידוש המנוי שלך דרך דף ניהול החשבון המקוון שלך או על ידי יצירת קשר עם צוות תמיכת הלקוחות של Smart Talk Agent LTD.

 

נדרש אמצעי תשלום תקף, כולל כרטיס אשראי או PayPal, כדי לעבד את התשלום עבור המנוי שלך. תספק ל-Smart Talk Agent LTD פרטי חיוב מדויקים ומלאים לרבות שם מלא, כתובת, מדינה, מיקוד, מספר טלפון ופרטי אמצעי תשלום חוקיים. על ידי שליחת פרטי תשלום כאמור, אתה מאשר אוטומטית ל-Smart Talk Agent LTD לגבות את כל דמי המנוי שנגרמו דרך חשבונך בכל אמצעי תשלום שכאלה.

 

במידה והחיוב האוטומטי לא יתרחש מסיבה כלשהי, Smart Talk Agent LTD תנפיק חשבונית אלקטרונית המציינת כי עליך להמשיך ידנית, תוך תאריך יעד מסוים, עם מלוא התשלום המתאים לתקופת החיוב כפי שצוינה בחשבונית.

 

Smart Talk Agent LTD רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע מנוי עם ניסיון חינם לתקופת זמן מוגבלת ("ניסיון חינם"). תקופת הניסיון החינמית מעניקה למשתמשים גישה לשירות עם מספר מוגבל של תווים שנוצרו בינה מלאכותית, עד 10,000 תווים. ייתכן שתידרש להזין את פרטי החיוב שלך כדי להירשם לגרסת הניסיון בחינם. אם תזין את פרטי החיוב שלך בעת ההרשמה לתקופת הניסיון החינמית, לא תחויב על ידי Smart Talk Agent LTD עד שתום תקופת הניסיון בחינם או שחרגת ממגבלת 10,000 התווים. ביום האחרון של תקופת הניסיון בחינם, אלא אם ביטלת את המנוי שלך, תחויב אוטומטית בדמי המנוי החלים עבור סוג המנוי שבחרת. בכל עת וללא הודעה מוקדמת,

 

שינויים בתשלום

Smart Talk Agent LTD, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, רשאית לשנות את דמי המנוי עבור המנויים. כל שינוי בדמי מנוי ייכנס לתוקף בסוף מחזור החיוב הנוכחי.

 

Smart Talk Agent LTD תספק לך הודעה מוקדמת סבירה על כל שינוי בדמי המנוי כדי לתת לך הזדמנות לסיים את המנוי שלך לפני ששינוי כזה ייכנס לתוקף.

 

המשך השימוש שלך בשירות לאחר כניסת השינוי בדמי המנוי לתוקף מהווה את הסכמתך לשלם את סכום דמי המנוי שהשתנה.

 

החזרים

למעט כאשר הדבר נדרש על פי חוק, דמי מנוי ששולמו אינם ניתנים להחזר.

 

קניין רוחני

השירות והתוכן המקורי, התכונות והפונקציונליות שלו הם ויישארו בבעלותם הבלעדית של Smart Talk Agent LTD ומעניקי הרישיונות שלה. השירות מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים של ארצות הברית ומדינות זרות. אין להשתמש בסימנים המסחריים ובלבוש המסחרי שלנו בקשר למוצר או שירות כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של Smart Talk Agent LTD.

 

הגבלת אחריות

בשום מקרה, Smart Talk Agent LTD, וגם לא הדירקטורים, העובדים, השותפים, הסוכנים, הספקים או השותפים שלה, לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, לרבות ללא הגבלה, אובדן רווחים, נתונים, שימוש , מוניטין, או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים מ-(i) הגישה שלך או השימוש או חוסר היכולת שלך לגשת או להשתמש בשירות; (ii) כל התנהגות או תוכן של צד שלישי כלשהו בשירות; (iii) כל תוכן שהתקבל מהשירות; וכן (iv) גישה בלתי מורשית, שימוש או שינוי של השידורים או התוכן שלך, בין אם מבוססים על אחריות, חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או כל תיאוריה משפטית אחרת, בין אם הודיעו לנו על האפשרות של נזק כזה ובין אם לאו, ואפילו אם יימצא שתרופה המפורטת בזאת נכשלה בתכליתו המהותית.

 

כתב ויתור

השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות ניתן על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שהוא זמין". השירות ניתן ללא אחריות מכל סוג, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או מהלך ביצוע.

 

Smart Talk Agent LTD, חברות הבת, השותפים שלה ומעניקי הרישיונות שלה אינם מתחייבים כי א) השירות יפעל ללא הפרעה, מאובטח או זמין בכל זמן או מיקום מסוים; ב) כל שגיאה או ליקוי יתוקנו; ג) השירות נקי מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים; או ד) תוצאות השימוש בשירות יעמדו בדרישות שלך.

 

חוק מסדיר

תנאים אלה ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקים של ארצות הברית, ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק.

 

הכישלון שלנו באכיפת זכות או הוראה כלשהי בתנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיקבע כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינינו לגבי השירות שלנו, והם מחליפים ומחליפים כל הסכמים קודמים שהיו לנו בינינו לגבי השירות.

 

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי, אנו נספק הודעה של 30 יום לפחות לפני כניסת תנאים חדשים לתוקף. מהו שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר כניסת תיקונים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אינך מורשה עוד להשתמש בשירות.

 

צור קשר

אם יש לך שאלות לגבי תנאים אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת [email protected]